Projekt PIONIER-Q oficjalnie w Euro QCI -

European Quantum Communication Infrastructure

O projekcie PIONIER-Q

W ramach projektu powstanie szkielet połączeń QCI pomiędzy centrami KDM i NASK w Polsce oraz będą wdrożone scenariusze wykorzystania tej technologii. Dodatkowo przeprowadzony zostanie program szkoleń i warsztatów, których celem jest promocja oraz rozwój komunikacji kwantowej, aby w kolejnych etapach przejść do rozwoju technologii QCI.

Projekt PIONIER-Q będzie realizowany na infrastrukturze sieci PIONIER. To umożliwi użytkownikom i instytucjom testowanie oraz weryfikację technologii komunikacji kwantowej. Szczególny nacisk zostanie postawiony na kryptografię kwantową, która jest jednym z ważniejszych obszarów wykorzystania technologii kwantowych.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe będąc członkiem konsorcjum PIONIER, zostało wybrane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jako autoryzowana jednostka do przygotowania i złożenia wniosku jako reprezentant Polski. Projekt PIONIER-Q koordynowany jest przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Współpraca międzynarodowa

Infrastrukturę EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure) zaczęto budować w 2019 roku i jej sieć ma zapewnić bezpieczne zaplecze dla komunikacji kwantowej, która obejmie całą Unię Europejską. Inicjatywa została podzielona na fazy i jest koordynowana z europejskimi programami rozwoju technologii kwantowych. Na początku planowane jest zbudowanie krajowych infrastruktur QCI, a następnie połączenie ich międzynarodowymi łączami naziemnymi lub satelitarnymi.

Konsorcjum PIONIER wygrało unijny konkurs i poprzez projekt PIONIER-Q zostało oficjalnym reprezentantem Polski w inicjatywie EuroQCI - European Quantum Communication Infrastructure. Realizacja PIONIER-Q jest ważnym krokiem w rozwoju sieci i środowiska PIONIER oraz szansą na podjęcie wielu inicjatyw i projektów w dziedzinie technologii kwantowych w Unii Europejskiej.

W ramach konkursu na budowę krajowej infrastruktury QCI, PCSS złożył oficjalny projekt dla Polski. Po pozytywnej ocenie Komisji Europejskiej oficjalnie potwierdzono, że prace nad projektem będą prowadzone w najbliższych latach przez przedstawiciela konsorcjum PIONIER.

Planowana krajowa sieć NatQCI - II faza

Kontakt

zdjęcie przedstawiające Artura Binczewskiego

Artur Binczewski

Kierownik Pionu Technologii Sieciowych

artur@man.poznan.pl

zdjęcie przedstawiające Piotra Rydlichowskiego

Piotr Rydlichowski

Koordynator ds. Technologii Kwantowych w PCSS

prydlich@man.poznan.pl